-->

سيستم اتوماسيون اداري انبار و اموال

نرم افزار جامع مديريت انبار چندسطحي و انبارگرداني با دستگاه پرتابل

سيستم اتوماسيون اداري انبار و اموال

(مجهز ترين و كاربردي ترين نرم افزار انبار و اموال در يك پكيج)

(مجهز به سيستم اثر انگشت ،باركد خوان ،انبار گردانی از طريق دستگاه پرتابل(دستگاه سيار) (PDA))

 انبار و انبار داری در تداوم فعاليت هاي توليدي و بازرگاني از اهمیت بالایی برخوردار است.به همين خاطر است كه بسياري از سازمان ها و مؤسسات اقتصادي براي داشتن اطلاعات به هنگام وضعيت انبار و نظارت بر آنها ، از نرم افزار انبار بهره مي جويند . در اين ميان توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگ عملياتي و اطلاعاتي ميان سيستم هاي انبار ، توليد و فروش از اهميت ويژه اي برخوردار است و استفاده از نرم افزاري كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم هاي ياد شده فراهم آورد. نرم افزار حاضر به عنوان بخشي از سيستم برنامه شركت داده آوران طب ، به شايستگي اين قابليت را در خود دارد و نياز سازمان ها و مؤسسات اقتصادي را به خوبي برآورده مي سازد.

امکانات و ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه

 • ·امكان تعريف ساختار درختي نا محدود جهت مديريت و گروه بندي كالاها و انبارها
 • ·تعريف بخش هاي سازمان
 • ·تعريف تاييدكنندگان درخواست ها بر اساس اولويت
 • ·تعريف انباردارن بخش ها و تعيين سطح درخواستانباردان بخش ها از انبار يا كالاي خاص
 • ·تعريف انباردارن انبارها
 • ·تعریف واحد کالا و تبديل واحد كالا
 • ·تعریف کالا در انبار و تعیین ضرورت تاریخ انقضا
 • ·مقدار دهی اولیه انبار در ابتدای راه اندازی سیستم و شروع هر سال مالی با قابلیت انتقال مانده از انبار گردانی
 • ·امكان تعريف نوع صادره(حواله) و نوع وارده (رسيد)
 • ·امكان تعريفعاملين خريد
 • ·تعريف كارشناسان خرید کالا
 • ·تعريف وضعيت اموال عودتي
 • ·قابليت تنظيم نرم افزار و گرافيك برنامه
 • ·امكان تهيه فايل پشتيبان
 • ·امكان تعريف تاييدكنندگان ورود و خروج كالا بر اساس اولويت
 • ·چاپ بارکرد برای کالاهای ورودی و استفاده از دستگاه بارکد خوان
 • ·امكان تعریف ساختار درختی نا محدود جهت مدیریت و گروه بندی كالاها و انبارها
 • ·تعریف بخش های سازمان
 • ·تعریف تاییدكنندگان درخواست ها بر اساس اولویت و بر اساس بازه زمانی
 • ·تعریف انباردارن بخش ها و تعیین سطح درخواستانباردان بخش ها از انبار یا از كالای های خاص
 • ·تعيين محدودیت تعداد درخواست های هر بخش
 • ·تعریف انباردارن انبارها و اختصاص بازه زمانی به آنها
 • ·تعریف واحد کالا و تبدیل واحد كالا
 • · تعریف کالا در انبار و تعیین ضرورت تاریخ انقضا
 • ·مقدار دهی اولیه انبار در ابتدای راه اندازی سیستم و شروع هر سال با قابلیت انتقال مانده از انبار گردانی
 • ·امكان تعریف نوع صادره(حواله) و نوع وارده (رسید)
 • ·امكان تعریف عاملین خرید
 • ·تعریف كارشناسان خرید کالا
 • ·تعریف وضعیت اموال عودتی
 • ·امكان تعریف تاییدكنندگان ورود و خروج كالا بر اساس اولویت و بر اساس بازه زمانی
 • ·چاپ بارکرد بر روی کالاهای ورودی و استفاده از دستگاه بارکد خوان جهت رديابی كالاها و اموال
 • ·درج تصوير فاكتور هاي ورودي و الحاق به سند اصلي
 • ·امكان تعريف تاييد كنندگان چند مرحله اي درخواست ها از انيار به همراه اوليت سطح دسترسي
 • ·امکان ثبت سریال باركد کالاها
 • ·امکان تعیین حق دسترسی کاربر به انبارها
 • ·اعلام نقطه سفارش كالا ها به همراه قيمت آخرين خريد
 • ·انتقال بين انبار ها
 • ·نمايش كالاهای مميز شده در انبار
 • ·كاردكس كالاها
 • ·قابليت رهگيري كالاها از طريق باركد خوان
 • ·اعلام اخطار تاريخ انقضاي كالاهاي دارويي و كالاهای مصرفی انبار خواروبار
 • ·سيستم ارسال و دريافت پيام درون سازمانی
 • ·امكان عودت كالاهاي مصرفي و اموال به انبار ها
 • ·امکان ثبت عامل رهگیری برای کلیه تراکنشهای انبار 
 • ·امکان استفاده از جستجو و گزينش در کليه فرم‏ها و گزارشها
 • ·انبارگردانی چند مرحله ای
 • ·قابلیت تنظیم نرم افزار و گرافیك برنامه  
 • ·امكان تهیه فایل پشتیبان دستی و خودكار
 • ·ثبت درخواست های کالا برای هر واحد سازمان
 • ·ثبت درخواست های عودت کالا های مصرفی و اموال از هر واحد سازمان
 • ·مشاهده ليست درخواست هاي هر واحد
 • ·مشاهده لیست درخواست های عودت کالا های مصرفی و اموال
 • ·امكان محدود كردن درخواست هاي بخش ها از انبار يا كالاي خاص
 • ·مشاهده مراحل تاييد هر درخواست و نیز تعداد تایید شده
 • ·امکان اعلام ضرورت درخواست کالا
 • ·تایید تعداد درخواستی کالا و یا کاهش تعداد درخواست شده با توجه به نیاز واحد درخواست دهنده و موجودی انبار
 • ·مشاهده لیست کلیه درخواست ها ی مورد تایید یا عدم مورد تایید
 • ·ثبت كد كالا ، تعداد كالا ، شخص تحويل گيرنده ، شخص تحويل دهنده و... در اموال تحويلي
 • ·مشاهده ليست اموال بازگشتي
 • ·مشاهده ليست اموال تحويلي
 • ·مشاهده ليست كل اموال
 • ·امكان مشاهده سيرگردشي كالا
 • ·تعريف سند براي كالاهاي وارده به انبار و صادره از انبار
 • ·امکان تعيين مسئول خرید براي تحويل كالاي خاص به انبار
 • ·انتقال بین انبار ها
 • ·ليست كالاهاي وارده به انبار و مشاهده به آن به صورت جزء يا كل
 • ·امکان بازگشت کلیه عملیات ها (در صورت ارجاع کالا توسط مشتری و یا ... )
 • ·پد انبار گرداني
 • ·شمارش موجودي دوره اول شمارش موجودي دوره دوم شمارش موجودي دوره سوم
 • ·شمارش انبار گرداني به صورت دستي و يا با استفاده از دستگاه باركدخوان
 • ·ليست شمارش اول دوره ،دوم دوره ، سوم دوره
 • ·ليست اضافات و كسورات انبارگرداني
 • ·گزارش کاردکس کالا گزارش گردش کليه کالاها به تفکيک انبار و در هر مقطع زمانی
 • ·گزارش موجودی کالا به تفکيک انبار و گزارش موجودی کالا بر اساس گروه‏های کالا در تاريخ معين به دو صورت مقداری و مقداری/ريالی
 • ·گزارش موجودی کالا، قيمت به تفکيک انبار در فاصله تاريخی معين
 • ·گزارش مقایسه ای موجودی کالا در مجموعه انبارهای انتخابی کاربر
 • ·گزارش کالاهايی که به نقطه سفارش، حداقل يا حداکثر موجودی رسيده‏اند (در تاريخ معين(
 • ·گزارش تگ‏های انبار همراه با گزارش شمارش‏های اول تا سوم انبارگردانی و گزارش‏های مغايرت موجودی انبارها
 • ·گزارش موجودی کالا به تفکیک کد رهگیری 
 • ·گزارش ارزیابی موجودی کالا برحسب قیمت
 • ·امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل و pdf و word و...
 • ·گزارش گردش کالا با سريال مشخص و موجودی کالاها به تفکيک سريال
 • ·گزارش تطبیق عملیات کالا و اسناد مالی مرتبط و مغایرتهای موجود
 • ·انبار گرداني با استفاده از سيستم باركد خوان معمولي و حافظه دار
 • ·تحويل و دريافت كالا توسط اثر انگشت
 • ·قابلیت اتصال به سیستم ارسال اس ام اس جهت آلارم ویا اعلام موجودی
 • ·گروه بندي كالاها به صورت نا محدود
 • ·قابلیت اسکن فاکتور های خرید
 • ·انبارگرداني با استفاده از دستگاه پرتابل
 • §ثبت ورودها و خروج ها (اسناد رسید و حواله انبار) به صورت غیر دستی
 • §سرعت و دقت بالا در جمع آوری و ورود اطلاعات مربوط به گردش کالا در انبار
 • §امکان اختصاص یک کدسریالی برای هر واحد از کالا
 • §کنترل گردش و موجودی انبار براساس کد و سریال
 • §ایجاد امکان ردیابی هر کالا بر اساس شماره سریال
 • §به حداقل رساندن خطاهای عملیاتی و اطلاعاتی

درخواست كالا و درخواست عودت کالا به انبار

تایید درخواست ها

اموال                     

وارده و صادره

انبار گردانی

گزارشات

قابلیت های ویژه نرم افزار

انبار گرداني سريع و مطمئن با دستگاه پرتابل

quick stock portable

بکارگیری بارکد در مدیریت انبارها

ثبت داده ها به صورت مکانیزه با استفاده از بارکد سبب از بین رفتن کلیه خطاهای عملیاتی و اطلاعاتی میگردد با توجه به اینکه نرخ متوسط خطا، هنگامیکه داده ها با دست وارد می شوند خيلي بيشتر از هنگامي كه داده ها بر اساس فن آوری بارکد خوانده می شوند. به طور خلاصه استفاده از بارکد جهت مدیریت و کنترل گردش کالا در انبارها میتواند مزایای زیر را در بر داشته باشد:

 • §ثبت ورودها و خروج ها (اسناد رسید و حواله انبار) به صورت غیر دستی
 • §سرعت و دقت بالا در جمع آوری و ورود اطلاعات مربوط به گردش کالا در انبار
 • §امکان اختصاص یک کدسریالی برای هر واحد از کالا
 • §کنترل گردش و موجودی انبار براساس کد و سریال
 • §ایجاد امکان ردیابی هر کالا بر اساس شماره سریال
 • §به حداقل رساندن خطاهای عملیاتی و اطلاعاتی
 • میدان انقلاب، خ ژاندارمری، کوچه گرانفر، پلا4 ط4
 • 021-66460426
 • 021-66460426
 • info@speedyas.ir

خدمات طراحی نرم افزار

 • تولید نرم افزار سفارشی
 • تکنولوژی پیاده سازی
 • مشاوره و نظارت
 • خدمـات پشتیبانی
 • خدمات طراحی سایت

  • هزینه طراحی سایت
  • بهینه سازی سایت
  • آنالیز سایت
  • سامانه پیامک
  • طراحی فروشگاه
  • مزیت های اسپیدیاس
  • مشـــــاوره
  • ارسال پیـــام

     Mail is not sent.   Your email has been sent.