.

این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند٬ بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانشجویان از در کلاس است. دانشجویان با استفاده از LMS ٬واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار می کنند.

این سامانه فهرست کاربران و فراگیران را ثبت٬ رشته های آموزشی را دسته بندی٬ اطلاعات فراگیران را ضبط کرده و نیز گزارشهای ویژه و اختصاصی برای مدیر تهیه می کند.

این سیستم محیط آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند٬ بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانشجویان از در کلاس است. دانشجویان با استفاده از LMS ٬واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار می کنند.

مزایای  استفاده از  LMS

كاهش هزینه‌های آموزشی، ایاب و ذهاب و تسهیلات كارگاه یا ابزارهای دوره آموزشی و كاهش اتلاف وقت كارآموز

آموزش تعداد زیادی كارآموز در مدتی كوتاه

كاهش مشكلات اداری ناشی از انجام مراحل ثبت نام و انتخاب واحد و متعاقب آن كاهش هزینه

بهره‌مندی حجم كثیری از كارآموزان از آموزش به موقع با دست‌یابی به دوره‌ها یا برنامه‌های آموزشی online از راه دور

افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطلاعات

وجود سیستمی جهت اندازه گیری و ارزیابی آموزشی

ارایه قوی‌تر عناصر گرافیكی مانند استفاده از هنر، نمودار یا عكس

وجود اتاق‌های گپ و ابزارهای اشتراكی دیگر که باعث افزایش حضور فعال فراگیر می‌شود.

امکان تهیه كلیه مواد مکمل آموزشی بدون نیاز به مراجعه به كتابخانه

General System Features

 • Multi language user interface
  • Language switcher plugin
 • Branding free
 • Publishing mechanism
 • Search Engine Friendly URLs
 • Possibility to edit Graphic User Interface
 • Configure LMS Front page
 • SCORM compliance
  • SCORM 1.2
  • SCORM 1.3 (2004)
 • AICC compliance
 • W3C WAI accessibility AA level
 • Automatic E-mail Notifications
 • Web 2.0 and Ajax technologies

User Management

 • User roles
  Default user roles:
  • Learner
  • Trainer
  • Assistant
  • LMS Administrator
  • CEO/Parent
 • Custom user roles creation (PRO edition only)
 • Import/export users
  • CSV lists
 • User groups and user groups management
  • Global (whole LMS level) usergroups
  • Local (course level) usergroups
 • Self-registration and self-enrollment
 • Registration and enrollment by administrator approval
 • Manual registration and enrollment of users by administrator
 • Customizable user profiles
  • CommunityBuilder integration
  • JomSocial integration
 • Organizations (PRO edition only)
  • Independent users management
  • Independent courses management
  • Independent reporting plus more

General Course Features

 • Course categories
  • Restricted categories
  • Secondary categories
  • Subcategories
 • Configure access level to courses
  • Access level to courses using Joomla user roles
 • Courses export/import
 • Courses templates
 • Configure course completion criteria
 • Waiting lists
 • Set course availability period
 • Set maximum course attendees number
 • Toggle Student/Teacher modes for teachers
 • Searchable course catalogue
  • Tree-view courses catalogue
 • Course certificates
 • Free and paid courses
 • Current information modules on the users Home Page
  • My Courses
  • My Certificates
  • Latest Forum Posts
  • Latest Mailbox Messages etc.

Course Materials

 • Upload and manage documents in different formats
  • Audio
  • Video
  • HTML
  • Text, rich text
  • .zip, .pdf etc.
 • Upload and launch .zip content packages
 • Set materials availability period
 • Create links for any documents
 • Hierarchical documents structure
 • Configure prerequisites
  • Prerequisites for courses
  • Prerequisites for Learning Paths
  • Prerequisites for Learning Paths steps
 • File Library
 • Release course materials in a specified period after the enrollment
 • Build Learning Paths from course elements
  • Add links
  • Add quizzes
  • Add documents
  • Add content pages
  • Add SCORM packages
 • Hierarchical chapter structure in Learning Paths
  • Learning Paths consist of chapters
  • Chapters consist of steps
 • Resume from last attempt

Quizzes

 • Create surveys and quizzes
 • Create custom certificates
 • Question Pool
  • Local question pool
  • Global question pool (PRO edition only)
 • Configure feedback
  • Custom feedback for quizzes
  • Custom feedback for individual questions
 • Print/email quiz results
 • Configure quiz categories
 • Configure questions categories
 • Set number of attempts
 • View quiz statistics
 • Quiz reports
 • Add media files into the questions
 • Different question types
  • 14 question types
 • View and resume attempts

Communication Tools

 • Course forums
  • Integration with SimpleMachines Forum
 • Course chat
  • Chatting users list
 • E-mail
 • Course announcements
  • Announcements publishing period
  • Monthly/Daily/Weekly calendar view
 • Exchange messages and files without using e-mail
  • Attach files to messages
 • Rate and comment the courses
  • jComments integration
  • jReviews integration
 • Live conference
  • Multichannel audio/video streaming
  • Virtual whiteboard
  • Record your conference sessions
  • Learners and trainers video camera
  • Chat within the conference
  • Adjust audio/video settings
  • Upload and play .swf files

Learners Performance Management

 • Track learner performance and grades
 • Configure custom grading/assessment scales
 • Configure custom items to be graded/assessed
 • Export data in different formats
  • CSV
  • TXT
  • XLS
  • PDF
 • Change completion status for learning paths
  and individual learning path steps
 • Track users activity statistics
 • Track the learning materials usage statistics
 • Assign homework
  • Define homework publishing period

Reporting

 • View reports
  • learner progress report
  • course completion report
  • course materials access report
 • Configure criteria and filters for reports
 • Export reports in different formats
  • CSV
  • TXT
  • PDF
  • XLS

eCommerce

 • Sell subscriptions to courses
  • Auto-subscriptions plugin
 • Different types of native subscriptions
  • Basic
  • Date to date
  • Date to lifetime
  • X days access
 • Different native payment methods
  • 2Checkout
  • Authorize.net
  • Offline bank transfer
  • Paypal Standard
  • WorldPay Select Junior
 • Multiple subscriptions checkout
 • Recurrent payments (PRO edition only)
  • Available for Paypal
 • Issue invoices
  • Automatic invoice configuration
 • Coupon codes
 • View detailed payments statistics
 • VirtueMart integration
  • All types of subscriptions available in VirtueMart
  • All payment methods available in VirtueMart
  • Other VirtueMart features
 • میدان انقلاب، خ ژاندارمری، کوچه گرانفر، پلا4 ط4
 • 021-66460426
 • 021-66460426
 • info@speedyas.ir

خدمات طراحی نرم افزار

 • تولید نرم افزار سفارشی
 • تکنولوژی پیاده سازی
 • مشاوره و نظارت
 • خدمـات پشتیبانی
 • خدمات طراحی سایت

  • هزینه طراحی سایت
  • بهینه سازی سایت
  • آنالیز سایت
  • سامانه پیامک
  • طراحی فروشگاه
  • مزیت های اسپیدیاس
  • مشـــــاوره
  • ارسال پیـــام

     Mail is not sent.   Your email has been sent.